Hem

Epost::

info@be4.se

Ring:

+46 (0)40 602 57 80

B4FIRE

INFORMATION

VARFÖR?

B4Web är ett webbaserat system som ersätter pärmar och blanketter och ger Er full kontroll över verksamhetens säkerhetsarbete.

Ansvariga får en helhetsbild över säkerhetsstatusen på verksamhetens samtliga anläggningar

Påminnelser via e-post när det är dags att genomföra kontrollronder och åtgärda brister

B4FIRE

MODULER

Tillvalsmoduler.

 

Risk Management/Incidentkontroll

Facilities (IT/Data och egna anpassningar)

Säkerhet (inbrottslarm, lås och passersystem)

Farlig verksamhet

Arbetsskydd

Insatsplaner.

Epost:info@be4.se

Ring: +46 (0)40 602 57 80

Copyright @ All Rights Reserved